Tag Archives: era packaging

Firma ERA Packaging se već 35 godina nalazi na visoko pozicioniranom mestu u industriji pakovanja. Zajedno sa svojim stalnim komitentima deli problematiku, una- pređuje sistem pakovanja u skladu sa novih tehnološkim napretkom i inovacijama koje i sama uvodi na tržište.   Osnovni cilj poslovanja je sigurno i bezbedno pakovanje proizvoda uz konstantnu optimizaciju pakovanja. Optimizacija […]