Razmotači za čeličnu traku

 

 

 

 

 

 

 

 

Razmotač za čeličnu traku PR.C/MO za jednostruko namotanu traku - Ribbon

r-prcmo

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije

  • Dimenzije kotura: 300/400 – 650 (mm)

Razmotač za čeličnu traku PR.C/MA za višestruko namotanu traku – Oscillated

r-prcma

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije

  • Dimenzije kotura: 406 – 650 (mm)

Razmotač za čeličnu traku PR.EVO + PET traka za jednostruko i višestruko namotanu čeličnu traku + PET traka – Ribbon / Oscillated

r-prevo

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije

  • Traka: Čelična + Pet
  • Dimenzije kotura: 300/400 – 650 (mm)