Pakovanje kao bitan i važan segment proizvodnog procesa nas navodi na stalno praćenje svetskih inovacija i večite težnje ka povećanju efikasnosti, sigurnosti proizvodnih radnika i čuvanju kvaliteta proizvedene robe. Večito je pitanje može li bolje, sigurnije, brže, jeftinije i jednostavnije. Segment pakovanja koji obrađujemo ovom temom se bavi materijalima za pakovanje i upoređivanjem PET trake u odnosu na čeličnu traku, razlikama u njihovom korišćenju uz napomenute prednosti i mane.

trake za vezivanje pet traka

Odabir najboljeg materijala za pakovanje

Kao uvodni deo naglašavamo da je funkcija pakovanja postala jedna od veoma bitnih odluka u kompanijama pre svega zbog svoje funkcionalnosti i neophodnosti.  U nastavku su navedene funkcije pakovanja gde se PET traka prepoznaje kao bolje rešenje u odabiru materijala za pakovanje u odnosu na čeličnu traku.

Razlozi su sledeći:

 • Zatvaranje pojedinačnih paketa gotovih proizvoda
 • Grupisanje paketa na transportnim paletama
 • Sigurnost pakovanja u cilju očuvanja kvaliteta
 • Sigurnost pakovanja u cilju bezbednog transporta
 • Slaganje paketa u jedinstveni bunt (cevi, armatura)
 • Kompresija robe pakovanjem (kartonaža)
 • Pakovanje prilagođeno manipulaciji paketa (dizalice)
 • Brzina manipulacije paketa do transporta ili skladišta

trake za vezivanje pet traka

Stanje na tržištu

U našoj dosadašnjoj analizi tržišta veći deo privrede se opredelio za korišćenje PET trake kao zamena za čeličnu traku koja ostaje u primeni samo na mestima gde predmet pakovanja uključuje visoke temperature. Kao primer, veliki sistemi poput železare Smederevo u narednom periodu će u većem delu pakovanja preći na PET traku.

PET traka svojim karakteristikama garanutuje sigurnost pakovanja i pored pp trake zauzima primarno mesto u obabiru materijala za pakovanje.

trake za vezivanje pet traka

Stalno unapređenje i razvoj kvaliteta PET trake

Odabir pravog i sigurnog materijala za pakovanje mnoge firme vide u PET traci a neprestani razvoj kvaliteta iste nas je ubedio da je to zaista i pravi izbor. Tehnološki proces stalnog unapređenja i inovacija sirovina za proizvodnju PET trake definitivno nije još došao do svog kraja i uz konstantna istraživanja doprinose sve boljem kvalitetu. Korišćenjem kvalitetnijih sirovina i receptura dovode PET traku u red veoma poželjnih i sigurnih materijala za pakovanje.

Prednosti PET trake u odnosu na čeličnu traku

Kao pozitivne osobine PET trake u poređenju sa čeličnom trakom možemo izdvojiti sledeće:

 • Elongacija, istegljivost koja obezbeđuje fleksibilnost veze bez krutosti, paket se prilagođava transportnim uslovima sigurnom vezom (čelična traka je kruta i nefleksibilna)
 • Paket je relaksiran i prilagodljiv skladišnom prostoru
 • PET traka je bez oštrih ivica koje ne mogu oštetiti robu prilikom vezivanja što nije slučaj sa čeličnom trakom
 • Jednostavnost rukovanja, razmotavanja sa pripadajućeg razmotača bez bojazni da će se rukovaoci seći što nije slučaj kod korišćenja čelične trake gde je obavezna upotreba zaštitnih rukavica.
 • Korišćenje jednostavnijih ručnih alata kao i baterijskog uređaja sa lepljenjem, tj. varenjem trake (bez spojnica). Čelična traka se koristi sa malo komplikovanijim alatima mada sa istom funkcijom.
 • PET traka na automatskim linijama ( papirna industrija / Avala Ada i druge ). U ovom slučaju, čelik, ne.
 • Cena po metru je u korist PET trake u odnosu na čeličnu traku (razlika u ceni je minimum 40% u korist PET trake)
 • Cena alata je isto u korist PET trake u odnosu na čeličnu traku
 • PET traka nije podložna vremenskim uslovima, čelik jeste (korozija)

trake za vezivanje pet traka

Zaključak

PET traka dobija primat nad čeličnom trakom gotovo u svim industrijama i kompanije sve više potiskuju koriščenje čelične trake za pakovanje. Čelik se može još zadržati u velikim metalskim kompleksima i čeličanama i to u delu gde se radi o visokim temperaturama predmeta pakovanja (preko 70 oC) samim tim PET traka se nameće kao najoptimalnije rešenje za pakovanje i nudi najviše sa sigurnosnog i komercijalnog aspekta.

Na našem sajtu možete se upoznati sa predlogom pakovanja PET trakom kao i ponude kvaliteta, vrste i  dimenzija u zavisnosti  od vaše potrebe pakovanja robe i sigurnosti veze.

Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na telefon koji se nalazi u nastavku kako bi dobili sve potrebne informacije u vezi naše ponude proizvoda za pakovanje.

Kontakt telefon je:

065 308 0 308

Do sledećeg čitanja,

Srećno pakovanje!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *