Mobilni razmotači

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilni razmotač za paletno pakovanje - PACKER 6H

Omogućava vezivanje paleta i do 3 puta manje vremena u odnosu na konvecionalan način ručnog paletnog pakovanja. Jednostavan i veoma lak za upotrebu.

Skinite katalog OVDE.

Prednosti u odnosu na konvencioanlan način pakovanja:

 • Istovremeno horizontalno pakovanje i do 6 traka !
 • Velika ušteda u vremenu !
 • Idealan za pakovanje paleta u voćarskoj industriji !
 • Višestruko niža cena u odnosu na bilo koju poluautomatsku ili automatsku mašinu za paletno pakovanje !
 • Precizno postavljanje svake trake na paleti
 • Praktično nulti zahtev za održavanjem
 • Čist efekat korišćenja

Tehničke karakteristike

Model Traka Dimenzije palete Brzina pakovanja palete
Packer 6H PP ili PET traka širina od 12 do 16 mm

Kartonska hilzna:  fi 200×190
Broj traka na mašini: 6 u horizontalnom rasporedu

Širina maks. 1250 mm – na zahtev do 1350 mm

Dužina maks. 1250 mm – na zahtev do 1350 mm

Visina maks. 2400 mm – na zahtev do 2900 mm

5 traka do 2 minuta
– 6 traka do 2,5 minuta

Pogledajte video na našem YouTube kanalu.

 

Mobilni razmotač za paletno pakovanje - PACKER 2V

Omogućava vezivanje paleta i do 2 puta manje vremena u odnosu na konvecionalan način ručnog pakovanja. Jednostavan i veoma lak za upotrebu

Skinite katalog OVDE.

Prednosti u odnosu na konvencioanlan način pakovanja !

 • Velika ušteda u vremenu !
 • Višestruko niža cena u odnosu na bilo koju poluautomatsku ili automatsku mašinu za paletno pakovanje !
 • Istovremeno vertikalno pakovanje dve trake
 • Precizno postavljanje svake trake na paleti
 • Idealan za pakovanje visokih paleta
 • Praktično nulti zahtev za održavanjem
 • Čist efekat korišćenja

Tehničke karakteristike

Model Traka Dimenzije palete Brzina pakovanja palete
Packer 2V PP ili PET traka širina od 12 do 16 mm

Kartonska hilzna:  fi 200×190, fi 406×150

Broj traka na mašini: 2 u vertikalnom rasporedu

Širina maks.  Nema ograničenja

Dužina maks. 1250 mm – na zahtev do 1350 mm

Visina maks. do 2900 mm

2 trake do 1,5 minuta

Pogledajte video na našem YouTube kanalu.