Metalne spojnice

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalne spojnice

Proizvodimo metalne spojnice za ručno vezivanje sa PP i PET trakama.

spojnica1

Prednosti :

  • kvalitetan spoj, bez izvlačenja i cepanja trake
  • izradjene su od hladnovaljanog ili pocinkovanog lima garantovanog sastava i tvrdoće
  • pravilni uglovi savijanja na samoj spojnici omogućavaju duži vek mašina za pakovanje