Messersi automatske linije za vezivanje PP / PET trakom

Era packaging je u mogućnosti da ponudi Messersi poluautomatske i automatske line za vezivanje paketa ili paleta.

Mašina za vezivanje imaju mogućnost horizontalnog, vertikalnog i bočnog pakovanja, takodje, postoji mogućnost i kompresije paketa.

Dizajnirane su i prilagodjenje za skoro sve vidove industrije.

Horizontalna mašina za vezivanje MESSERSI - OR60

Horizontalna mašina za vezivanje, garantuje stabilnost paleta, lakoću skladištenja i sigurnost tokom transporta.

Opis:
Horizontalna mašina za vezivanje MESSERSI – OR60 može se lako spojiti na potpuno automatsku liniju i može raditi bez pomoći operatera. Može napraviti jednu ili više operacija vezivanja. Pored toga, mašina omogućava kompaktnost paketa na 4 strane pre nego što se zapakuje sa trakom, što obezbeđuje veću stabilnost tereta tokom transporta.

Automatska vertikalna mašina za vezivanje MESSERSI - VR70

Automatska mašina za vezanje Messersi VR70 opremljena je glavom za vezivanje MS500 – Messersi patent. Osmišljen za vertikalno vezivanje paletizovanih proizvoda bilo koje prirode i veličine, potpuno je prilagodljiv.

Opis:
Može se prilagoditi prema veličini paketa i logističkim zahtevima i može se ubaciti u linije za transport sa automatskim programima za vezivanje. Električna ploča je opremljena PLC-om; bilo koji tip proizvoda, konstantno i programabilno zatezanje omogućava optimalne operacije vezivanja. Okvir je izrađen od visoko kvalitetnih komponenti koji garantuju odlične performanse. Velika pouzdanost ove mašine i visoki standard komponenti smanjuje na minimum održavanje.

Automatsko vertikalno vezivanje mašina sa integrasanom vertikalnom presom Messersi - VR70P

Automatska vertikalna mašina za vezivanje (sa presom), Messersi – VR70P, je Messersi patent. Izradjena je od materijala vrhunskog kvaliteta, što garantuje stabilnost i veluku pouzdanost mašine. Pritisna ploča, dolazi do vrha paketa / palete i pritiska paket, a nakon toga vezuje trakom po već unapred podešenim parametrima.

Opis:
Mašina za automatsko vertikalno vezivanje, VR70P opremljena sa glavom za vezivanje, koja može da koristi i polipropilenske i poliesterske trake. Idealno je rešenje za proizvode svih vrsta i veličina.
Trenutno je to jedina mašina, koja omogućava kontrolu i regulaciju pritiska paketa, preko stanice za utovar.

Automatska vertikalna mašina za vezivanje MESSERSI - VR80

Automatska vertikalna mašina za vezivanje, MESSERSI – VR80, omogućava automatsko pakovanje proizvoda sa jednom ili više operacija vezivanja sa PET i PP trakama.

Opis:
Može se smatrati neizostavnim alatom za ispravno pakovanje proizvoda, garantuje stabilnost tereta, olakšava skladištenje i obezbeđuje sigurnost tokom transporta. Donji ulazni pokretni vodič, omogućava ulazak trake za vezivanje kroz paletu. Tokom prolaženja trake, glava za vezivanje vrši poprečno pomeranje, tako da omogućava jednaku zategnutost između ivica proizvoda, tako obezbeđuje veću stabilnost paketa.

Mašina za vezivanje može biti umetnuta u transportne linije potpuno automatizovana i može raditi bez pomoći operatera.

Kvalitet komponente, jednostavno održavanje i pouzdanost performansi, čini vertikalnu mašinu MESSERSI – VR80 pogodnom za mnoge sektore industrije.

Automatska vertikalna mašina za vezivanje MESSERSI - VR88

Mašina za automatsko vezivanje MESSERSI VR88 je zamišljena za vertikalno vezivanje paletizovanih proizvoda bilo koje prirode i veličine, olakšava skladištenje i obezbeđuje bezbednost tokom transporta.

Opis:
Može se smatrati neizostavnim alatom za ispravno rukovanje proizvodom; garantuje stabilnost tereta, olakšava skladištenje i obezbeđuje sigurnost tokom transporta. Tokom zatezanja trakama, glava za vezivanje vrši poprečnu pomeranje, tako da omogućava jednaku zategnutost između ivica proizvoda tako obezbeđuje veću stabilnost paketa / palete.

Mašina za vezivanje sa integrisanom vertikalnom presom MESSERSI - PR90

Automatska mašina za vertikalno vezivanje MESSERSI – PR90 može vertikalno kompaktno opteretiti paket i vršiti dva ili više operacija vezivanja na unapred postavljenom rastojanju.

Opis:
Automatski može izvršiti jednu ili dve operacije vezivanja istovremeno ili uzastopno, a zahvaljujući rotacionom uređaju ispod palete, može da izvrši i unakrsno pakovanje trakom. Donji ulazni vodič, omogućava ubacivanje trake kroz paletu, takodje poseban sistem vertikalnih vodiča sa teleskopskim sistemom omogućava vezivanje na bilo kojoj visini. Teleskopski sistem takodje povećava produktivnost i smanjuje habanje pokretnih mehaničkih delova. Sila pritiska se može podesiti pri različitim vrednostima pritiska, zahvaljujući elektronskom sistemu upravljanja. Na električnom upravljačkom ormaru se nalazi panel sa dodirnim ekranom, iz kog je moguće upravljati svim automatskim i ručnim funkcijama mašine, kao što je nadgledanje rada i podešavanje vrste trake za biranje između polipropilenske (PP) ili poliesterske (PET ) trake. Kompletno upravljanje mašine se radi preko PLC-a.

Vertikalna mašina za vezivanje sa veznom glavom bočno postavljena i držana na uređaju TL5P

Automatska vertikalna mašina za vezivanje MESSERSI TL5P, sa glavom za vezivanje, koja je bočno postavljena u odnosu na vodeći prednji smer proizvoda, potpuno automatizuje pakovanje proizvoda / tereta / paletizovanih proizvoda svih veličina.

Opis:
Ima mogućnost da napravi jednu ili više vertikalnih operacija vezivanja, kako polipropilenskim (PP), tako i poliesterskim (PET) trakama. Inovativni ram mašine, razvijen sa zavarenim čeličnim limovima, pravilno dimenzionisanim, sve prema formatu i tipu proizvoda koje se pakuje. Čelična konstrukcija je obojena i / ili zaštićena odgovarajućim površinskim tretmanima kako bi se garantovala pravilna zaštita u svim uslovima okoline.
Messersi TL5P može biti “personalizovan” sa mnogim uređajima. Vrlo je jednostavana i laka za rukovanje i održavanje.