Firma ERA Packaging se već 35 godina nalazi na visoko pozicioniranom mestu u industriji pakovanja. Zajedno sa svojim stalnim komitentima deli problematiku, una- pređuje sistem pakovanja u skladu sa novih tehnološkim napretkom i inovacijama koje i sama uvodi na tržište.

 

era packaging teufelberger
Osnovni cilj poslovanja je sigurno i bezbedno pakovanje proizvoda uz konstantnu optimizaciju pakovanja. Optimizacija ima za cilj smanjenje direktnih troškova materijala i rada, kao i unapređenje kvaliteta pakovanja.

Posebno naglašavamo da firma ERA Packaging u svojoj širo- koj ponudi izdvaja poslovno tehničku saradnju sa firmama Teufelberger iz Austrije, Praim Italija, Specta Rusija u delu materijala za pakovanje kao i firmu MESSERSI iz Italije, u delu mašina i opreme za pakovanje.

Ovom prilikom pažnja je usmerena ka ponudi MESSERSI mašina i opreme za pakovanje.

Messersi – mašine za paletno pakovanje streč folijom

Favorizujemo aktuelnu ponudu osnovnog paletizera model RT- 10, koji mnogim industrijama nudi najviše. Na veoma jednostavan način se obavlja rukovanje i obmotavanje paleta streč folijom tako da je u najkraćem roku roba spremna za isporuku, a komercijalni efekti nabavke su vrlo brzo isplativi.

messersi era packaging rt 10

Messersi – mašine i kompletne linije za paletno pakovanje PP i PET trakom

Proizvodnja i vrsta proizvoda nam diktira odabir najefikasnijeg pakovanja. Firma MESSERSI je jedan od najvećih svetskih proizvođača linija za pakovanje PP i PET trakom. U zavisnosti od potrebe industrije, u mogućnosti su da ponude širok spektar mašina i linija za pakovanje (www.messersi.com)

Potrošni materijali za pakovanje (PP, PET i čelične trake)

Firma ERA Packaging je zvanični predstavnik firme Teufelberger u delu PP i PET traka, kao i firmi Praim i Specta u delu čeličnih traka za pakovanje. U prodajnom asortimanu je širok spektar traka različitih širina i debljina, za različite namene (na primer, trake za ručno i automatsko pakovanje). Pored traka, ERA Packaging je u mogućnosti da ponudi i čitav niz alata za pakovanje.
Raspoloživost lagera formirana je prema zahtevima tržišta, tako da je realizacija zahteva kupaca na dnevnom nivou i bez zastoja.

Pored osnovnog modela ERA Packaging u ponudi ima i modele Jolly i Saturno koji svojim mogućnostima i izuzetnim karakteristikama nude opciju automatskog pakovanja kapacitet a i do 120 paleta na sat!

Potencijalnim korisnicima je na raspolaganju široka paleta proizvoda, a konačno rešenje i pravi izbor linije pakovanja streč folijom, po pravilu, nameće odnos tehničkih karakteristika i mogućnosti kao i komercijalni efekat ponude. Kvalitetna ponuda širokog spektra mašina za pakovanje streč folijom, uz tehničku podršku, obezbeđen servis i rezervne delove, izdvaja firmu Era Packaging, kao jednog od ozbiljnih, proverenih i sigurnih dobavljača.

Drugi vidovi pakovanja su takođe veoma zastupljeni u savremenoj industriji pakovanja, u zavisnosti od vrste proizvoda i zahtevnog tržišta.

messersi era packaging saturno

Zaključak

Svaki zahtev kupca je za naš imperativ i izazov. Zajedno nalazimo rešenja, uključujući i podršku ino partnera (ukoliko su predmet interesovanja, zahtevnije linije pakovanja). Naši saveti su uslovljeni potrebama kupaca, a sve u cilju ostvarenja sigurnog i bezbednog pakovanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *