Čelična traka – BESTRAP R80

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTRAP R80

Čelična traka – BESTRAP R80

Sa površinskom zaštitiom (crno bojena, plava, zink bojena, toplo zinkovana)

Najčešće korišćena ! Bezbedna, kvalitetna i pouzdana čelična traka !

image017

Širina

(mm)

Debljina

(mm)

MPa A%min Način motanja Tolerancija Širina

(mm)

Debljina

(mm)

13 0,50 80 3,00 RW/OW ± 0,035 mm ± 0,15 mm 20,06
16 0,50 80 3,00 RW/OW ± 0,035 mm ± 0,15 mm 16,02
0,60 80 3,00 RW/OW ± 0,035 mm ± 0,15 mm 13,27
19 0,50 80 3,00 RW/OW/JC ± 0,035 mm ± 0,2 mm 13,40
0,60 80 3,00 RW/OW/JC ± 0,04 mm ± 0,2 mm 11,24
0,70 80 3,00 RW/OW/JC ± 0,04 mm ± 0,2 mm 9,57
0,80 80 3,00 RW/OW/JC ± 0,04 mm ± 0,2 mm 8,38
25 0,80 80 3,00 RW/JC ± 0,04 mm ± 0,2 mm 6,36
0,90 80 3,00 RW/JC ± 0,04 mm ± 0,2 mm 5,66
32 0,80 80 3,00 RW/JC ± 0,04 mm ± 0,2 mm 4,97
0,90 80 3,00 RW/JC ± 0,04 mm ± 0,2 mm 4,42